موسیقی باعث بهبود عملکرد کارمند می گردد.

لندن – سانا

تحقیقات انگلستان جدید نشان می دهد که پخش موسیقی در هنگام کار باعث افزایش ودقت کارمند در عملکرد خود می گردد ، ولی این مساله به نوع موسیقی انتخاب شده مربوط می شود.

روزنامه دیلی میل انگلستان یاد کرد: مطالعات قبلی نشان داد که شنیدن موسیقی موتزارت می تواند انسان را باهوشتر کند ، جدیر بالذکر مطالعات جدیدی در این زمینه نشان می دهد که نه تنها موسیقی کلاسیکی فعالیت ذهنی هنگام کار، بالا می برد بلکه برای هر کار یک موسیقی خاص برای افزایش فعالیت ذهنی وبهبود عملکرد لازم دارد.

این تحقیق همچنین نشان داد که عملکرد هر نه از میان ده کارمند هنگام گوش دادن به موسیقی بهبود می یابد.