رئیس جمهوری اسلامی ایران: پیروزی ایران بر طرح های تضعیف اقتصاد آن حتمی است

تهران-سانا

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که دشمنان ایران به قصد تضعیف اقتصاد و ایجاد مشکلات میان مردم آن توطئه می کنند، و ایران بر این توطئه پیروز خواهد شد.

روحانی در یک سخنرانی امروز توضیح داد که طرح دولت ایران مربوط به تولید و ایجاد فرصت های شغلی است.

 وی تاکید کرد:ایران این مرحله را خواهد گذراند، و مقامات مسئول و اصحاب احزاب و رسانه ها حالا در مرحله امتحان هستند.

حسین/راما