روحانی : ایران گامهای ثابت برای تثبیت آمنیت در ایران ، منطقه و جهان گرفت

رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی گفت : ایران گام های ثابت برای تثبیت امنیت در ایران و منطقه و جهار گرفت.

روحانی با بیان اینکه ما امروز در شرایط بسیار حساس جهانی و منطقه ای هستیم، اظهار داشت: شرایط جهانی به گونه ای است که از درآمد اصلی کشور یعنی درآمد نفت حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است و ما با شرایط جدید و وضع اقتصادی جهانی روبه رو هستیم که البته همیشه در موضوع نفت، اقتصاد تنها حاکم نبوده و معمولا سیاست و توطئه های جهانی نقش بسزایی داشته و دارد.

روحانی ادامه داد: در شرایطی هستیم که متاسفانه منطقه ما را ناامنی و بی ثباتی فراگرفته است؛ از شمال آفریقایش تا خاورمیانه اش، همسایگان شرقی و غربی ما از همه سمت. مشکلات و ناامنی را امروز شاهدیم. چشم امید دوستان ما، مسلمانان و مردم منطقه به ایران اسلامی و به ملت بزرگ و متحد این سرزمین است