العزب: شرکت فزاینده در رقابت های آلمپیاد سال جدید.

دمشق- سانا

رئیس انجمن ملی آلمپیاد علمی سوری آقای “عماد العزب” : وجود  اقبال فزاینده  وچشمگیر برای مشارکت در رقاب های علمی  آلمپیاد 2014-2015 در علوم ریاضی وفیزیکی وشیمی وعلوم طبیعی وعلوم کامپیوتر تاکید کرد.

در بیانیه امروز خود اشاره کرد که مراسم تقدیر ازاساتید رتبه اول آلمپیاد علمی اول برای اساتید و دانشجویان که دستاورد های در آلمپیاد های ملی وجهانی بدست آوردند  وتشویق مهم برای دانشجویان که قصد مشارکت در رقابت های آلمپیاد علمی سوری دارند، چراکه درب ورود به آلمپیاد جهانی محسوب می شود.

 

شاهد أيضاً

رقابت بیش از 25 هزار دانش آموز در مرحله دوم المپیاد علمی سوریه

رقابت بیش از 25 هزار دانش آموز در مرحله دوم المپیاد علمی سوریه