حرفه سرامیک در دمشق اصالت گذشته در دست جوانان

دمشق-سانا

حرفه سرامیک در دمشق از حرفه های صنعتی باستانی است و امروز به وسیله جوان سوری به یک حرفه ای هنری سرامیکی تبدیل شد و از گذشته تا حاضر منتقل شد.

خبرگزاری سانا با عبد العزیز دحدوح رئیس مرکز هنر تطبیقی “ولید عزت” ملاقات کرد. عبد العزیز گفت: صنعت سرامیک در دمشق، یک حرفه ای دمشقی قدیمی به شمار می رود. این حرفه قدیمی در دمشق تکامل یافته و از طریق نسلها رونق گرفت و در عصر فاطمی گسترش کرد. عبد العزیز افزود: ساکنان پالمیرا در حرفه سرامیک مشهور بودند. و شهرهای مثل ماری و اوگاریت نیز شاهد بر رونق این حرفه است که نسل به نسل بعدی منتقل می کرد.

او افزود: مهمترین چیزی که به حرفه سرامیک افزوده شده، هنر نقاشی و تزیین است که به ظرف های سرامیکی، زیبایی خاصی بخشید.

دحدوح توضیح داد که حرفه و صنعت سرامیک که قبلا در رکود بود،  به علت اقبال جوان سوری به یادگیری آن، دوباره رونق گرفت چون یک حرفه ای صنعتی و هنری به شمار می آید.

عبد العزیز تأکید کرد که پیشرفت ابزارهای صنعت سرامیک باعث رواج و انتشار این صنعت در زمان حاضر شد. او گفت که رنگ سرامیک سفید است و ممکن است سرامیک با عنصرهای دیگر و رنگارنگ آمیخت.

دحدوح توضیح داد که سرامیک در چند مرحله ساخته می شود و کسی که در این صنعت کار می کند، یک هنرمند محسوب می شود.

دحدوح در آخر گفت: ارزش حرفه سرامیک در دست سفالگر هنرمند است چون او هنرهای مجسمه سازی و نقاشی و تزیین را در یک حرفه به نام سرامیک می آمیزد.