تمایل شرکت های هندی برای حضور در نمایشگاه بین المللی دمشق

دهلی نو – سانا

تعدادی از نمایندگان شرکت های هندی تمایل خود را برای مشارکت در نمایشگاه بین المللی دمشق اعلام کردند.

دکتر كيشور راسباسوال مدیر مؤسسه ريباسوال به خبرنگار سانا در  دهلی نو اعلام كرد: در نمایشگاه بین المللی دمشق حضور خواهم داشت و رياست يک تيم شامل 15 شركت هندی مختصص در زمینه های داروها، بیمارستان ها، زیرساخت ها، صنعت سنگین و فناوری اطلاعات را بر عهده خواهم گرفت.

مدیر مؤسسه ريباسوال از شرکت های هندی درخواست کرد تا در نمایشگاه بین المللی دمشق حضور یابند.

وی در ادامه گفت: این نمایشگاه فرصتی را برای دیدار با نمایندگان شرکت های سوری و امضای توافقنامه ها که به نفع دو طرف است فراهم می آورد.

دکتر كيشور راسباسوال تمایل شرکت خود را برای شرکت در روند بازسازی سوریه و کمک به سوری ها برای بازسازی کشور شان ابراز کرد.

غیاث/م.خ/ثناء