نمایشگاه سیاری در شهرک سویداء با عنوان”حلب از ویرانی تا پیروزی” گشایش می یابد

شاهد أيضاً

دمشق: نمایشگاه خلاقیت (باریوتا)