ارتش جمهوری عربی سوریه روستاهای “مرقب قبیان”، “حویه غصین”، “الکسیره”،”تل ابو غانم” را آزاد و حلقه محاصره گروه تروریستی “داعش” را در “تلول الصفا” در بیابان سویدا تنگ تر کرد

سويدا-سانا

امروز یگان هایی از ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری با نیروهای پشتیبانی در چارچوپ

عملیات متداوم برای آزادسازی ریف شرقی استان از لوث تروریسم،  یک پیشروی جدید در کویر سویدا علیه گروه تروریستی “داعش”  محقق، و حلقه محاصره علیه تروریست های گروهک تروریستی “داعش” را در منطقه “تلول الصفا” در بیابان شهر سویدا  تنگ تر کرد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: امروز یگان هایی از ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری با نیروهای پشتیبانی پیشروی خود را  در عمق بیابان شهر سویدا ادامه داد، و درجریان عملیات خود “مرقب قبیان“، “حویه غصین“،

الکسیره“،”تل ابو غانم” را  پس از درگیری های شدید با داعشیان، آزاد کرد.

خبرنگار یاد کرد: پیشروی ارتش ما موجب نابودی  استحکامات و مخفیگاه های تروریست ها، شد.

وی گفت: یگان های ارتش تروریست های باقیمانده را با انجام ضربات توپخانه ای و گلوله باران شدید، تعقیب می کند

تمام/راما