طبیعت زیبا در منطقه «وادی قندیل» در شهر لاذقیه- (تصاویر)

طبیعت زیبا در منطقه «وادی قندیل» در شهر لاذقیه..