پسکوف: کشورهایی که از گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند همان مسئول تامین مالی تروریسم هستند

مسكو-سانا

امروز دیمیتری پسکوف سخنگوی رسمی کرملین گفت: اتهامات مجلس سنای آمریکا به روسیه در مورد حمایت روسیه از تروریسم یک کار دیوانه ای است، و افزود: کشورهایی که از گروه های تروریستی در سوریه حمایت می کنند همان مسئول تامین مالی تروریسم هستند.

پسکوف طی سخنانی در جمع روزنامه نگاران در مسکو در مورد تحریم های آمریکا علیه روسیه گفت: تحریم‎های آمریکا علیه روسیه در رابطه با پرونده سرگئی اسکریپال، غیرقانونی است.

وی گفت که اقدام واشنگتن در اعمال تحریم‎های جدید علیه مسکو اقدامی غیردوستانه است.

محمد/راما