برگزاری جشنی در روستای “حضر” برای آزاد سازی شهر “قنیطره” از لوث تروریسم

قنيطره-سانا

به دلیل وفاداری فداکاری های ارتش جمهوری عربی سوریه و پیروزی بر تروریسم، جشنی در روستای “حضر” واقع در ریف شمالی قنیطره برگزار شد، و تعداد زیادی از اهالی در این جشن حضور داشتند.

اهالی تاکید کردند: ارتش ما و پیروزی و فداکارهای خود در مبارزه با تروریسم، وطن پرستی، قهرمانی و فداکاری را یاد می داد.

اهالی مجددا شادمانی خود را برای پیروزی ارتش ما بر تروریسم و آزادسازی کامل مناطق از لوث تروریسم ابراز کردند.

محمد المحامید رئیس شورای شهر قنیطره اظهار داشت: شادمانی اهالی پس از آزادسازی کامل شهر قنیطره از تروریست ها یک ضربه مهلک به پروژه دشمن صهیونیستی و مزدوران آن در منطقه محسوب می شود.