روسیه یک پهپاد را در نزدیکی پایگاه حمیمیم سرنگون کرد

مسکو -سانا 

وزارت دفاع روسیه  از ساقط شدن یک پهپاد ناشناس برفراز پایگاه حمیمیم توسط ارتش این کشور خبر دادند.

وزارت دفاع روسیه  گفت که  این پهپاد از داخل خاک سوریه و از مناطق تحت کنترل گروه های تروریستی  پرواز کرده ودر یک منطقه امن  در نزدیکی پایگاه حمیمیم ساقط شده است.