شهر الصنمین..تجمع گسترده مردمی در حمایت از ارتش در جنگ خود ضد تروریسم و آشتی ملی در درعا

درعا-سانا

هزاران نفر از اهالی شهر «الصنمین» واقع در حومه شمالی درعا امروز با برگزاری تجمع در میدان عمومی شهر، بر حمایت آنها از ارتش جمهوری عربی سوریه در جنگ خود ضد تروریسم، و از آشتی ملی و توافق به دست آمده در استان، تاکید کردند.

اهالی ضمن حمل پرچم ملی و عکس های رئیس جمهور دکتر بشار اسد، بر مخالفت آنها با هرگونه حضور مسلح غیر قانونی در شهر شان و حمایت از میهن مادری خود، تاکید کردند.

نیرمین خلیل