عبدالرحمانوف: شهر آستانه میدانی برای حل مسایل مرتبط با توقف اقدامات جنگی در سوریه تشکیل می دهد

 

آستانه-سانا

وزیر امور خارجیه قزاقستان خیرات عبدالرحمانوف تاکید کرد که کشورهای ضامن از شهر آستانه را با سایر اطراف به هدف رسیدگی به مسایل متعلق به توقف عملیات جنگی در سوریه استفاده می کند. وی نقش اصلی درخصوص ایجاد توافق سیاسی مرتبط به روند ژنو  وبا حمایت سازمان بین الملل دانست.

عبدالرحمانوف امروز گفت: قزاقستان با کشورهای ضامن در خصوص ارزیابی نتایج مثبت دور نهایی را همنظر است. وی میذول داشتن مساعی اضافی به هدف ایجاد راه حل سیاسی برای بحران در سوریه از طریق تحکیم صلح واعتماد بین تمام اطراف ابراز امیداوری کرد.

دور نهم استانه دیروز به پایان رسید و بیانیهء اختتامی مشترک بین کشورهای ضامن اجلاسات آستانه بر پایبندی به حاکمیت واستقلال ویگانگی اراضی سوریه وضرورت عدم اتخاذ هرگونه اقدامی که بدین اصول ودستآوردها آستانه لطمه وارد می کند تاکید کرده است ودر بیانیه آمده است ضرورت تداوم روند مبارزه با تروریسم در سوریه تا نابودی نهایی گروهک های “داعش والنصره” وتمام گروه های دیگر

ت.م

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا : اولین اکران ملی فیلم “سوگند سیریاکوس” به کارگردانی اولیویه بوردو کارگردان فرانسوی، محصول وزارت فرهنگ، اداره کل آثار باستانی و موزه ها، و دبیرخانه سوریه برای توسعه در قلعه دمشق آغاز شد