برافراشتن پرچم ملی برفراز ساختمان شهرداری حر بنفسه در ریف جنوبی حماه

حماه – سانا

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد:پس از تخلیه شدن شهرک حر بنفسه واقع در ریف جنوبی حماه از تروریست ها، ماموران پلیس وارد این شهرک شده اند و پرچم ملی بر فراز ساختمان شهرداری این شهرک را به اهتزار در آوردند.

دیروز نیز پس از تخلیه شدن  شهر الرستن و شهرک تلبیسه از تروریست ها، ماموران پلیس وارد الرستن و تلبیسه و با استقبال گسترده اهالی رو به رو شده اند.

غیاث/م.خ/ثناء