تظاهرات ده ها نفر در دمشق در اعتراض به تصمیم انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی

دمشق-سانا

تحت نظارت موسسه بین المللی قدس “سوریه” و جناح های فلسطینی، امروز ده ها نفر در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در شهر دمشق تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان با برپایی تظاهرات در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در دمشق تصمیم آمریکا را نقض آشکار حقوق ملت عربی فلسطینی در زمین و مقدسات خود دانستند و آن را محکوم کردند.

همچنین، تظاهرکنندگان از سازمان ملل متحد خواسته اند که موضع قوی در قبال تصمیم آمریکایی را اتخاذ کند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با تاکید بر اهمیت حمایت از مردم فلسطین در راستای آزادسازی فلسطین گفتند: این تصمیم نشان دهندۀ ادامه حمایت آمریکایی از جنایات اشغالگر اسرائیل است.

نیرمین خلیل