حضور 40 تیم در مسابقات برنامه‌ نویسی در دانشگاه دمشق

دمشق – سانا

40 تیم با حضور در هفتمین مسابقات برنامه نویسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسابقات به همت دانشکده انفورماتیک و دانشکده مهندسی مکانیک و برق دانشگاه دمشق  برگزار شد.

دکتر محمد زهير صندوق رئیس دانشکده انفورماتیک دانشگاه دمشق درهمین باره توضیح داد: قرار است تیم های برتر به مرحله کشوری این مسابقات راه یابند و تیم برنده در آن مرحله نیز به مسابقات منطقه‌ای عربی راه خواهند یافت.

غیاث/ثناء/م.خ