مسکو:‌ برخی کشورهای غرب اصرار بر تحریف واقعیت‌ها درباره آنچه در ارتباط با ادعای حمله شیمیایی در دوما دارند

مسکو – سانا

ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: برخی کشورهای غرب واقعیت‌ها درباره آنچه در ارتباط با ادعای حمله شیمیایی در دوما را تحریف کرده اند.

به نقل از ریا نووستی، ماریا زاخاروا گفت: مسکو از موارد تحریف‌ حقایق به ویژه در زمینه آنچه در دوما رخ داد خشمگین است.

ماریا زاخاروا افزود: از کشور های غرب می خواهیم تا از کارشکنی در برابر تحقیقات سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی دست بردارند.

غیاث/ثناء/م.خ