برگزاری کارگاه علمی در مورد توسعه کشت گندم در کشورهای عربی توسط ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸک و بیابانی

دمشق – سانا

دیروز یک کارگاه علمی در مورد توسعه کشت گندم در کشورهای عربی توسط ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸک و بیابانی/اکساد/ برگزار گردید.

این کارگاه با حضور 16 کارشناس کشاورزی از سوریه، عراق، الجزایر، سودان، تونس و لبنان دیروز در دمشق آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه دارد.

مدیر ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸک و بیابانی/اکساد/ در همین باره ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه علمی جهت ظرفیت سازی کشورهای عربی در زمینه توسعه کشت گندم، گفت: همه کشورهای عربی به جز سوریه از کسری گندم رنج می برند.

غیاث/ثناء/م.خ