وزارت گردشگری کمپین تبلیغاتی و اقدامات ترویجی آغاز می کند

دمشق- سانا

وزارت گردشگری اعلام کرد که منظور آماده سازی گردش تابستانی وتشویق گردشگری داخلی کمپین های تبلیغاتی واقدامات ترویجی مجانی آغاز کرد.

وزارت گردشگری از صاحبان تاسیسات گردشی که تمایل اجرای کمپین تبلیغی درباره تاسیسات خود دارند، برای برقرای تماس با اداره رسانه در وزارت گردشگری دعوت کرد.

حسين

شاهد أيضاً

مشارکت 120 شرکت سوری در جشنوراه تابستان حلب

حلب-سانا جشنواره تابستان حلب تحت عنوان “حلب بتجمعنا” شامل چهار بخش برای نمایش محصولات غذایی، …