سازمان جهانی هواشناسی: سه سال گذشته گرم‌ترين سال‌ها در زمین

اسلو – سانا

سازمان جهانی هواشناسی در گزارش سالانه خود اعلام کرد سه سال اخير گرم‌ترين سال‌ها در تاريخ هواشناسي بودند.

به نقل از رویترز، سازمان جهانی هواشناسی در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد: سه سال اخير گرم‌ترين سال‌ها در تاريخ هواشناسی بودند و پديده‌هايي که در حال حاضر در استراليا، قطب شمال مشاهده می شوند، می توانند سال جاری را نيز در همين مسير قرار دهند.

سازمان جهاني هواشناسی در گزارش خود خاطر نشان کرد: سال 2016 گرم‌ترين سال روی کره زمين از زمان شروع جمع‌آوری داده‌های مربوط به آن در قرن نوزدهم بود. سال‌‌های 2015 و 2017 در مکان دوم هستند.

غیاث