صعود 3 تیم سوری به فینال مسابقه جهانی برنامه نویسی چین

شرم الشیخ-سانا

3 تیم سوری به مرحله نهائی مسابقات جهانی برنامه نویسی که در چین برگزار خواهد شد پس از انتشار نتایج مسابقه برنامه نویسی دانشگاه ها در سطح منطقه عربی که در شرم الشیخ مصر با مشارکت 75 دانشجو دختر وبسر از سوریه به همراه استاتید وناظران برگزار شد صعود کردند.

دانشگاه البعث حمص مدال نقره ازآن خود کرد اما آموزش عالی علوم کابردی و دانشگاه دمشق مدال برنز ودانشگاه تشرین لاذقیه لوح تقدیر را کسب کردند.

سرپرست دانشکده مهندسی انفورماتیک در دانشگاه تشرین دکتر جعفر خیر پس از انتشار نتایج  به خبرنگار سانا گفت که تیم های سوری 3 مدال کسب کردند وی اشاره کرد که در مسابقات که در کشور چین منعقد خواهد شد 5 تیم سوری برای نخستین بار به نمانیدگی از 4 دانشگاه سوری شرکت خواهند کرد. واین یک رکورد جدید به شمار می رود.

دانشجو دانیال جروس که یکی از اعضای تیم که موفق شد مدال نقره کسب کند به حمایت اداره دانشگاه وادراه اجرای مسابقه که تمام تسهیلات به منظور حضور در مسابقه فراهم کردند مورد قدردانی قرار داد. ودانشجو آناغیم عزام دانشجو مهندسی انفورماتیک گفت که جوانان سوریه اقتدار خود ثابت می کند ودرهر جایی که حضور دارند همیشه بهترین ها را می آفرینند.

ت.میهوب/نرمین خلیل