حضور 75 دانشجو از سوریه در مسابقات برنامه نويسی مصر

مصر- شرم الشيخ- سانا

مسابقات آزمایشی برنامه نويسی مصر با حضور 75 دانشجو از سوریه دیروز گشایش یافت.

این مسابقات به منظور فراهم كردن تمهيدات لازم جهت برگزاری رقابت رسمی برنامه نويسی مصر در سطح منطقه عربی در کاخ کنفرانس ها در شرم الشیخ برپا شد.

رئیس دانشکده انفورماتیک دانشگاه تشرین سوریه با اشاره به کسب مقام دوم مسابقات برنامه نويسی توسط یک تیم سوری گفت: در این مسابقات 124 تیم از 16 کشور عربی حضور خواهد شد.

غیاث/ثنا/م.خ