ماهواره جدید روسیه گلوناس-ام در مدار پیش بینی شده قرار گرفت

مسکو – سانا

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: روز 22 سپتامبر 2017 ماهواره ناوبری “گلوناس-ام” که با استفاده از یک فروند موشک سایوز-۲/۱ ب از پایگاه پرتاب های فضایی پله ستسک  در منطقه آرخانگلسک راهی مدار زمین شده بود در مدار مورد نظر قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه افزود: پرتاب و در مدار قرار گرفتن  ماهواره طبق برنامه محاسبه شده صورت گرفت، کلیه دستگاه های موشک و ماهواره آن تحت کنترل مجتمع هدایت زمینی مرکز فضایی تیتف قرار داشتند.

غیاث/ثنا/م.خ