پیش‌بینی تولید 2611 تن بادام زمینی در استان حماه

حماه – سانا

اداره کشاورزی حماه اعلام کرد: پیش بینی می شود در فصل کشاورزی جاری 2611 تن بادام زمینی در استان حماه تولید شود.

مهندس صفوان كزكز مدیر تولید محصولات گیاهی اداره کشاورزی حماه با بیان اینکه این محصول درآمد خوبی هم می تواند داشته باشد گفت: 932 هکتار بادام زمینی کشت شده و پیش‌بینی می‌شود 2611  تن بادام زمینی تولید شود.

وی افزود: کرانه رودخانه العاصی، مناطق بساتين /الضاهريه ،الجاجيه، خطاب ، الشيحه ، كازو، قمحانه، سريحين و اراضی زراعی محرده از مهمترین  قطب های کشت بادام زمینی در استان حماه به شمار می روند.

غیاث/م.خ/ثنا