تیم های رباتیک کشورمان رتبه های نخست مسابقات رباتیک عربی را کسب کردند

دمشق- سانا

شنبه  گذشته مسابقات عربی روباتیک در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد، هشت تیم روباتیک از کشورمان در این مسابقات حضور دارند.

دکتر مهیب النقری رئیس انجمن عملی انفورماتیک سوریه با اشاره به حضور بیش از 650 شرکت‌کننده به عنوان نماینده از 107 تیم از بیش از 70 مؤسسه آموزشی عربی در این مسابقات توضیح داد: این مسابقات شامل مسابقات روبوکاپ دوره تحصیلی ابتدایی ، مسابقات  روباتیک  دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه و مقطع تحصیلی دانشگاهی است.

رئیس انجمن عملی سوریه انفورماتیک توضیح داد: 8 تیم از سوریه با شرکت در سه رشته این مسابقات توانستند مقام های نخست مسابقات را کسب کنند و به  مرحله نهایی این مسابقات رسیدند.

سه تیم سوری از انجمن ملی خلاقیت و تفوق  و جمعیت حمایت کودکان بی‌سرپرست “رحمت” و  انجمن علمی انفورماتیک سوریه  با شرکت در سه رشته این مسابقات توانستند مقام های نخست را کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات به استفاده از روبات برای حمل مجروح جنگی پرداخت افزود: چهار تیم سوری نیز از موسسه عالی علمی کاربردی و انفورماتیک و انجمن عملی سوریه انفورماتیک و دانشکده انفورماتیک دانشگاه های دمشق و طرطوس با شرکت در رشته مسابقات پروژه های دانشگاهی مقطع تحصیلی دانشگاهی این مسابقات به ترتیب رتبه های نخست تا چهارم را کسب کردند.

غیاث/م.خ