7

کسب جایزه بزرگ توسط سوارکار شادی غریب در مسابقات بین المللی پرش با اسب جایزه بزرگ در هلند 1-8-2022

شاهد أيضاً

اسلوتسکی از احتمال برخورد نظامی  روسیه و غرب در فضا خبر داد

مسکو- سانا  لئونید اسلوتسکی، رئیس دومای دولتی در امور بین المللی تاکید کرد : دخالت …