6

فارغ التحصیلی گروه جدیدی از افسران نیروهای امنیت داخلی در دانشکده پلیس در دمشق 1-8-2022

شاهد أيضاً

دیدار مخلوف با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

دمشق-سانا مهندس حسین مخلوف، وزیر اداره محلی و محیط زیست، رئیس کمیته عالی امداد با …