51

شاهد أيضاً

پست تبدیل برق تل تمر وارد مدار خدمت رسانی شد

حسکه – سانا کارگاه های شرکت عمومی برق حسکه عملیات تعمیر و نگهداری خط انتقال برق …